Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim


FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Logo unii europejskiej Logo programu POWER Logo programu RPO
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach ...

         Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach Programu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach ...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim

ul. Budowlanych 1, 59-600 Lwówek Śląski
tel.: +48 75 782 4224 do 26 fax.: +48 75 782 4227
Godziny urzędowania: 700 - 1500
Godziny obsługi interesantów: 710 - 1445 
Godziny rejestracji bezrobotnych: 730 - 13
00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę