Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim


KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
W związku z utrzymującym się stanem epidemii na terenie kraju oraz dostosowaniem się do niezbędnych ograniczeń i rygorów sanitarnych podyktowanych przepisami związanymi z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, informujemy o następujących zasadach obsługi Klientów  Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim:
 
Rejestracja osobista możliwa po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem Urzędu telefonicznie po godz. 12:00 pod numerem telefony 75 782 42 24 wew. 266.

1. Preferowaną formą kontaktu klientów Urzędu jest:
- poczta elektroniczna wrlw@praca.gov.pl lub adresy mailowe poszczególnych pracowników Urzędu
- portal: praca.gov.pl, korzystając m.in. z zakładek:
 • rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy (rejestracja przez Internet),
 • zgłoszenie oferty pracy,
 • tarcza antykryzysowa,
 • zatrudnianie cudzoziemców,
 • wnioski o usługi i świadczenia z Urzędu,
- portal: ePUAP,
- kontakt telefoniczny: 75 782 42 24  do 26
- forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego oraz za pośrednictwem „skrzynki podawczej" na korespondencję do Urzędu, umieszczonej w wejściu głównym do Urzędu, dostępnej w godzinach pracy Urzędu 07:10-14:45, bez możliwości potwierdzenia złożenia pisma.
 1. Terminy wizyt wyznaczane są przez pracowników Urzędu w trakcie bieżącej obsługi klienta.
  W przypadku braku wyznaczonego terminu bezpośrednia obsługa klientów Urzędu powinna być poprzedzona wcześniejszym umówieniem wizyty z pracownikiem Urzędu telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem portalu: praca.gov.pl.
 1. Punkty do bezpośredniej obsługi klientów wyposażone są w szyby oddzielające i płyn do dezynfekcji rąk.
 1. Obsługa klientów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba osób przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 4 osoby.
 
 1. Klienci wchodzący do budynku Urzędu zobowiązani są:
 1. wykazać interes wizyty, powołać się na fakt ustalenia terminu obsługi,
 2. zakryć usta i nos przy pomocy maseczki,
 3. zdezynfekować ręce,
 4. odkryć usta i nos w przypadku konieczności weryfikacji tożsamości,
 5. zachować odległość od innych osób zgodnie z obowiązującymi wytycznymi min.1,5 m,
 6. stosować się do wskazówek pracownika Urzędu,
 7. opuścić budynek niezwłocznie po zakończeniu czynności wizyty.
 
 1. Zabrania się wstępu do budynku Urzędu:
 1. osobie, co do której zachodzi podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV2, wynikającego z wystąpienia u tej osoby objawów choroby COVID19,
 2. osobie, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która objęta jest nadzorem epidemiologicznym,
 3. osobie objętej kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, w tym również osobom, zamieszkującym z taką osobą.
 
 
Ograniczenia w obsłudze potrwają do odwołania stanu epidemii bądź zmiany obowiązujących ograniczeń i reżimu sanitarnego.
Prosimy o stosowanie się do ww. zasad podczas wizyt w Urzędzie.

Dziękujemy za zrozumienie.
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Logo unii europejskiej Logo programu POWER Logo programu RPO
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,...

     Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,...

Za życiem

   W dniu 30 grudnia 2016 roku Rada Ministrów przyjęła Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Nowe rozwiązania zostały wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2017 r. oraz w aktach...

Regionalny   Program   Operacyjny   Województwa   Dolnośląskiego   2014-2020   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,...

     Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,...

Za życiem

   W dniu 30 grudnia 2016 roku Rada Ministrów przyjęła Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Nowe rozwiązania zostały wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2017 r. oraz w aktach...

Regionalny   Program   Operacyjny   Województwa   Dolnośląskiego   2014-2020   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2021r.
Stopa bezrobocia

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 33.943,80 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim

ul. Budowlanych 1, 59-600 Lwówek Śląski
tel.: +48 75 782 4224 do 26 fax.: +48 75 782 4227
Godziny urzędowania: 700 - 1500
Godziny obsługi interesantów: 710 - 1445 
Godziny rejestracji bezrobotnych: 730 - 13
00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę