Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim


FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Logo fundusze europejskie dolny śląsk Logo unii europejskiej Logo programu RPO
Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REJESTRACJI I OBSŁUGI KLIENTA
 
 
 
Rejestracja osobista możliwa po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem Urzędu telefonicznie do godz. 13:00 pod numerem telefonu 75 782 42 24 wew. 266.
  1. Preferowaną formą kontaktu klientów z urzędem jest:
- poczta elektroniczna lub adresy mailowe poszczególnych pracowników dostępne w zakładce urząd -> dane kontaktowe,
  • rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy (rejestracja przez internet)
  • zgłoszenie oferty pracy
  • zatrudnianie cudzoziemców
  • wnioski o usługi i świadczenia z urzędu
- elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP/PUP-LwowekSlaski/SkrytkaESP
- kontakt telefoniczny 75 782 42 24 do 26
- forma pisemna za pośrednictwem operatora pocztowego
   
  1. Terminy wizyt wyznaczane są przez pracowników Urzędu w trakcie bieżącej obsługi klienta.
W przypadku braku wyznaczonego terminu bezpośrednia obsługa klientów powinna być poprzedzona wcześniejszym umówieniem wizyty w pracownikiem urzędu telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem portalu praca.gov.pl
 
 
Prosimy do stosowania się do ww. zasad i dziękujemy za zrozumienie.

 
baner wojsko
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

     Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach  Programu Operacyjnego...

Regionalny   Program   Operacyjny   Województwa   Dolnośląskiego   2014-2020   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku...

Za życiem

   W dniu 30 grudnia 2016 roku Rada Ministrów przyjęła Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Nowe rozwiązania zostały wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2017 r. oraz w aktach...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

     Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach  Programu Operacyjnego...

Regionalny   Program   Operacyjny   Województwa   Dolnośląskiego   2014-2020   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku...

Za życiem

   W dniu 30 grudnia 2016 roku Rada Ministrów przyjęła Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Nowe rozwiązania zostały wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2017 r. oraz w aktach...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim

ul. Budowlanych 1, 59-600 Lwówek Śląski
tel.: +48 75 782 4224 do 26 fax.: +48 75 782 4227
Godziny urzędowania: 700 - 1500
Godziny obsługi interesantów: 710 - 1445 
Godziny rejestracji bezrobotnych: 730 - 13
00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę