Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REJESTRACJI I OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo
W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, informujemy
o następujących zasadach obsługi Klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim:
 
 
Rejestracja osobista możliwa po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem Urzędu telefonicznie po godz. 12:00 pod numerem telefony 75 782 42 24 wew. 266.
 1. Preferowaną formą klientów z urzędem jest:
- poczta elektroniczna lub adresy mailowe poszczególnych pracowników dostępne w zakładce urząd -> dane kontaktowe,
 • rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy (rejestracja przez internet)
 • zgłoszenie oferty pracy
 • zatrudnianie cudzoziemców
 • wnioski o usługi i świadczenia z urzędu
- elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP/PUP-LwowekSlaski/SkrytkaESP
- kontakt telefoniczny 75 782 42 24 do 26
- forma pisemna za pośrednictwem operatora pocztowego oraz za pośrednictwem „skrzynki podawczej" na korespondencję umieszczonej w wejściu głównym do budynku urzędu, dostępnej w godzinach pracy urzędu tj. od 7:10 do 14:45
   
 1. Terminy wizyt wyznaczane są przez pracowników Urzędu w trakcie bieżącej obsługi klienta.
W przypadku braku wyznaczonego terminu bezpośrednia obsługa klientów powinna być poprzedzona wcześniejszym umówieniem wizyty w pracownikiem urzędu telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem portalu praca.gov.pl
 
 1. Punkty do bezpośredniej obsługi klientów wyposażone są w szyby oddzielające i płyny do dezynfekcji rąk.
 
Prosimy do stosowania się do ww. zasad i dziękujemy za zrozumienie.

 
baner wojsko

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Logo unii europejskiej Logo programu POWER Logo programu RPO
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

     Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,...

Za życiem

   W dniu 30 grudnia 2016 roku Rada Ministrów przyjęła Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Nowe rozwiązania zostały wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2017 r. oraz w aktach...

Regionalny   Program   Operacyjny   Województwa   Dolnośląskiego   2014-2020   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

     Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,...

Za życiem

   W dniu 30 grudnia 2016 roku Rada Ministrów przyjęła Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Nowe rozwiązania zostały wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2017 r. oraz w aktach...

Regionalny   Program   Operacyjny   Województwa   Dolnośląskiego   2014-2020   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec marca 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim

ul. Budowlanych 1, 59-600 Lwówek Śląski
tel.: +48 75 782 4224 do 26 fax.: +48 75 782 4227
Godziny urzędowania: 700 - 1500
Godziny obsługi interesantów: 710 - 1445 
Godziny rejestracji bezrobotnych: 730 - 13
00

partners

shortcut-links

 go-to-top