Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim


Dla pracodawców i przedsiębiorców

     Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach  Programu Operacyjnego...

Regionalny   Program   Operacyjny   Województwa   Dolnośląskiego   2014-2020   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku...

Za życiem

   W dniu 30 grudnia 2016 roku Rada Ministrów przyjęła Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Nowe rozwiązania zostały wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2017 r. oraz w aktach...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój   Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim realizuje projekt w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ,...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

partners

shortcut-links

 go-to-top